OM OSS

KELVIN AS

Malmskriverveien 35
N-1337 Sandvika – Norway

Telefon: (+47) 67 56 52 11
E-post service: service@kelvinas.no
E-post reservedeler: reservedeler@kelvinas.no
E-post øvrige henvendelser: kelvin@kelvinas.no

Vi er en landsdekkende kuldeentreprenør som holder til i Sandvika utenfor Oslo. Firmaet ble etablert i 1993 og er en av Norges ledende leverandører til markedet. Kelvin er deleid av Arneg som er en ledende produsent av kjølemøbler og utstyr i Europa. Det meste av våre produkter for dagligvare blir produsert på vår fabrikk Sverige.

Vårt mål er å være en attraktiv og innovativ leverandør av totalprosjekter med høy kvalitet til dagligvarehandelen og industrielle, samt kommersielle partnere. Vi leverer totalprosjekter innen kjøleanlegg, kuldetekniske installasjoner og utstyr, og med mer enn 25 års erfaring innen fagfeltet kan vi hjelpe deg med å finne en helhetlig løsning som dekker dine ønsker og behov.

Vår erfaring og våre løsninger gjør oss til eksperter på kuldeløsninger til dagligvarehandelen. Vi har fokus på vår ekspertise slik at du kan ha fokus på din.

Våre markedsområder er

    • Kjøleanlegg til dagligvarebutikker.
    • Kulde- og varmepumpeleveranser til industrielle aktører.
    • Service og vedlikehold.
    • Salg og support av Arneg kuldemøbler.

REDEGJØRELSE FOR ÅPENHETSLOVEN

Det fremgår av åpenhetsloven § 5 at virksomhetene skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Formålet med redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

DITT ANLEGG – VÅRT ANSVAR

Vi har et landsdekkende service- og montasjeapparat som til en hver tid står til tjeneste med montering, ombygging og rehabilitering av kjøleanlegg, såvel som varmepumpeanlegg. Vi utfører periodisk forebyggende vedlikehold for at ditt anlegg skal fungere optimalt over lang tid.

NØKKELFERDIG ANLEGG

Vår nøkkelferdige installasjon kan omfatte kjøle- og frysedisker, kjøle- og fryserom og ventilasjon med varmegjenvinning fra kjøleprosessen. Ditt kjøleanlegg blir selvfølgelig nøye tilpasset dine ønsker og behov. Vårt dyktige montasjeteam tar seg av alle nødvendige håndverksfag innen kulde, elektro, rør, avløp og blikkenslagerarbeid. All oppstart og igangkjøring utføres av våre teknikere.

GODKJENNINGER

Vi har alle nødvendige godkjenninger og kompetanse til leveranseprosjekter av kuldeanlegg og CO2 kuldemedium. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2, er sertifisert i PED modul H/H1, og CE merker anleggene. All prosjektering av kuldetekniske løsninger skjer hos oss, og våre leveranser er satt i system. Slik sikrer vi riktig pris og Med vår 0-feil politikk kan du stole på at du får riktig produkt, montert korrekt og den servicen og oppfølgingen du trenger.

ARNEG

Vi er leverandør av Arneg kjøle- og frysemøbler. Arneg er verdensledende produsent av kjøleutstyr med fabrikker i 20 land over 5 kontinenter. Det norske markedet dekkes av fabrikker i Sverige, som gjør produksjonen tilpasset det skandinaviske markedet. Samtidig kan vi trekke fordel av kompetansen fra hele gruppen.

I samarbeid med Arneg og søsterselskaper i Europa kan vi levere til prosjekter utover det norske markedet.

VÅRE ANSATTE

Trond Paulsen
Daglig leder

E-post:
trond.paulsen@kelvinas.no

Telefon:
913 29 515

Kristin Brown
Regnskap- og økonomiansvarlig

E-post:
kristin.brown@kelvinas.no

Telefon:
930 16 802

Rune Bjørklund
Salgs- og markedssjef

E-post:
rune.bjorklund@kelvinas.no

Telefon:
482 12 655

Jørgen Skrikestad
Teamleder butikk / Prosjektleder 

E-post:
jorgen.skrikestad@kelvinas.no

Telefon:
902 49 787

Erik Hoksrød
Avdelingsleder industri og næringsbygg 

E-post:
erik.hoksrod@kelvinas.no

Telefon:
974 65 430

Vidar Senneset
Prosjektleder 

E-post:
vidar.senneset@kelvinas.no

Telefon:
993 36 219

Marcus Eriksen
Prosjektleder 

E-post:
marcus.eriksen@kelvinas.no

Telefon:
905 64 471

Per Knudsen
Teknisk leder ettermarked

E-post:
per.knudsen@kelvinas.no

Telefon:
911 80 877

Idar Oddvik
Service- og ettermarkedssjef

E-post:
idar.oddvik@kelvinas.no

Telefon:
909 91 530

Peter Johansson
Prosjektleder

E-post:
peter.johansson@kelvinas.no

Telefon:
919 14 981

Eirik Rødstøl
Teknisk leder prosjekt

E-post:
eirik.rodstol@kelvinas.no

Telefon:
958 24 761

Kjetil Bele
Igangkjøring og support

E-post:
kjetil.bele@kelvinas.no

Telefon:
404 79 783

Eivind Myrbråten Simonsen
Prosjektleder industri og næringsbygg

E-post:
eivind.simonsen@kelvinas.no

Telefon:
900 97 726

Idun Rausand
Prosjektleder industri og næringsbygg

E-post:
idun.rausand@kelvinas.no

Telefon:
474 01 227

Johan Hafsås
Prosjektleder industri og næringsbygg

E-post:
johan.hafsas@kelvinas.no

Telefon:
986 49 944

Joakim Bekkeli
Igangkjøring og ettermarked

E-post:
joakim@kelvinas.no

Telefon:
905 52 361

Joachim Larsen
Igangkjøring og support

E-post:
joachim@kelvinas.no

Telefon:
995 98 600

Stavro Gurma
Prosjektleder

E-post:
stavro.gurma@kelvinas.no

Telefon:
920 42 797

Emil Tørudbakken
Prosjektleder

E-post:
emil.torudbakke@kelvinas.no

Telefon:
48 26 68 54

Fredrik Vanvik
Igangkjøring og support

E-post:
fredrik.vanvik@kelvinas.no

Telefon:
948 28 974

Runar Vedvik
Igangkjøring og support

E-post:
runar.vedvik@kelvinas.no

Telefon:
488 51 348

Solveig Rundereim
Service- og ettermarked

E-post:
solveig.rundereim@kelvinas.no

Telefon:
917 91 225