SERVICE

Om man sammenligner et normalt dimensjonert kuldeanlegg eller varmepumpe som går 18 timer om dagen med en bil, «kjører» kuldeanlegget eller varmepumpen tilsvarende en avstand på 330 000 km i året.

Vi kan derfor trygt si at kuldeanlegg og varmepumper krever relativt lite vedlikehold. For å få maksimalt utbytte av anlegget er det allikevel viktig med jevnlig og godt planlagt service.

Ved å tegne serviceavtale med oss sikrer du at anlegget tilfredsstiller temperaturene i kjøle- og frysedisker/rom, og at du har et velfungerende kuldeanlegg eller varmepumpe over tid.

Dette betyr et anlegg som til enhver tid bruker så lite strøm som mulig og gir med minst mulig uforutsette kostnader i forbindelse med drift og vedlikehold.

0 km

STORT NETTVERK

Gjennom vårt store nettverk av kuldeentreprenørfirmaer tilbyr vi service og vedlikehold på de aller fleste typer kulde- og varmepumpeanlegg over hele Norge.

SERVICEAVTALE

Ved å tegne serviceavtale med oss får du lokal service samt sentral kontroll og oppfølging av overvåkningsanlegget.